Grisrådgivarna

Nätverk för produktionsrådgivare

Fortbildning djurvälfärd 

Hösten 2020 kommer grisrådgivare att erbjudas möjlighet att delta i fortbildning om djurvälfärd. Det kommer att genomföras tre webinarier och en studieresa till Danmark. 

Fortbildningen finansieras via landsbygdsprogrammet. Huvudarrangör är Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, som gör det i samverkan med Nätverket Grisrådgivarna. 

Mer info kommer under våren 2020!