Grisrådgivarna

Nätverk för produktionsrådgivare

Fortbildning om djurvälfärd och lönsamhet

Grisrådgivare har nu möjlighet att delta i kostnadsfri fortbildning om djurvälfärd och lönsamhet. Fortbildningen finansieras via landsbygdsprogrammet. Huvudarrangör är Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, som gör det i samverkan med Nätverket Grisrådgivarna. 


WinPig som verktyg för rådgivning om djurvälfärd och lönsamhet (1)

Torsdag 7 maj 2020 kl.12-14, Teams

Första webininariet i en serie om rådgivning till grisföretagare för ökad djurvälfärd och bibehållen eller förbättrad lönsamhet. Vid första tillfället kommer Elin Karlsson, Gård&Djurhälsan att gå igenom olika analyspaket i WinPig som kan användas vid rådgivning kring djurvälfärd och lönsamhet. Därefter kommer deltagande grisrådgivare att diskutera hur dessa analyser kan användas och utvecklas mer som verktyg för rådgivning. 

WinPig som verktyg för rådgivning om djurvälfärd och lönsamhet (2)

Måndag 15 juni 2020 kl.13-15, Teams

Andra webininariet i en serie om rådgivning till grisföretagare för ökad djurvälfärd och bibehållen eller förbättrad lönsamhet. Uppföljning av första webinariet om analyser i WinPig  som kan användas vid rådgivning kring djurvälfärd och lönsamhet. Maria Kihlstedt och Ingvar Eriksson sätter kronor på vad förändringar i olika produktionstekniska nyckeltal kopplade till djurvälfärd ger. Därefter kommer deltagande grisrådgivare att diskutera hur dessa nyckeltal kan användas vid rådgivning. 

Fortbildningsträff grisrådgivare - rådgivning för förbättrad djurvälfärd och lönsamhet

Torsdag 22/10 –Fredag 23/10, Mullsjö

Föredrag från Viden på tvaers och diskussioner om tillämpning inom rådgivning för förbättrad djurvälfärd och lönsamhet. Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs med stöd från Landsbygdsprogrammet. 

Mer info: Anna Molander, anna.molander(knorr)hushallningssallskapet.se 070-188 48 25