Grisrådgivarna

Nätverk för produktionsrådgivare

Om oss

GRISRÅDGIVARNA – nätverk för samverkande grisrådgivare

Varje grisrådgivare arbetar inom sitt företag respektive sin organisation men samverkar kring gemensamma frågor.

Tillsammans blir vi mycket mer…

 • Vi tycker att det är roligt och inspirerande att samarbeta med andra kollegor som är intresserade av gris och som arbetar med rådgivning till grisföretagare
 • Vi ser fördelar med att vi har både samma och olika kompetensområden där vi kan hjälpa varandra.
 • Vi ser det som en styrka att vi arbetar inom olika företag och organisationer. Vi samverkar för att skapa win-win situationer där flera företag drar nytta av varandra - op en affärsmässig grund
 • Vi är intresserad av att ta del av kollegors erfarenhet och kunskap inom grisproduktion, samtidigt som vi är beredda att ge tillbaka av våra egna erfarenheter till nätverket
 • Vi tycker att det är en god idé att ordna gemensamma fortbildningar för oss och andra inom grisbranschen.
 • Vi ser fördelar med att gemensamt bevaka och påverka hur offentliga medel används för att utveckla rådgivningen till grisföretag och ge största möjliga nytta för grisbranschen

Nätverkets arbetsområden

Det är nätverkets medlemmar som styr vad nätverket ska arbeta med, t.ex:

 • Anordna fortbildningar 
 • Underlätta utbyte av erfarenheter och diskussioner mellan rådgivare
 • Utveckla och underhålla samarbeten och nätverk både inom Sverige och internationellt
 • Bevaka utlysningar och upphandlingar av offentliga medel samt fungera som remissinstans/referensgrupp för frågor som rör grisrådgivning
 • Ge nätverkets rådgivare ytterligare marknadsföringskanaler gentemot kunderna. T.ex. gemensam marknadsföring via webben och på event och mässor. 


Medlemskap

Grisrådgivarna är till för nätverkets medlemmar för att öka kunskapen inom Svensk Grisproduktion. Nya medlemmar kan väljas in löpande. Är du intresserad, tag kontakt med en medlem i nätverket. 

Medlem som skadar nätverket eller motarbetar dessa ändamål eller intressen kan uteslutas ur nätverket.

Nuvarande 

Ordförande: Maria Kihlstedt

Ansvarig hemsida: Elin Karlsson och Petra Lindblad